VIRTUELLE TESTER.

Det er ikke alt som egner seg for testing i virkelige butikker og det er ikke alltid en slipper til ute i butikkleddet. Innovasjoner, nyheter, priser, priselastisitet, og optimalisering av visse typer hyller og POS, tester vi derfor ofte via virtuelle butikker. Resultatene fra virtuelle butikker er svært like de vi får i virkelige butikker med en korrelasjon på over 85%.

Hovedfordelen med å gjøre tester virtuelt er at det er en svært kostnadseffektivt metode. Riktig målgruppe er en vesentlig del av å få valide resultater. Dette selekteres enkelt ut i forkant og du når ut til mange respondenter på kort tid. Du kan også bruke din egen kundeklubb for å slippe kostnader for respondenter/paneler. Man tester som regel flere ulike produkter i en virtuell test, og de som scorer best her kan senere testes i den fysisk butikken.

© 2018 BigBlue&Company
Velkommen tilbake.