TESTER I BUTIKK

Vi baserer våre beslutninger på innsikt og har lang erfaring med adferdsstudier og reelle tester i butikker. Slike studier og tester er det nærmeste du kommer sannheten, og er det absolutt beste beslutningsgrunnlaget i de aller fleste detaljhandelsprosjekt.
Om du spør shopperen om hva eller hvorfor hun har valg ett produkt – så får du kun innsikt i kundenes gode intensjoner og du blir sjeldent noe klokere på hva som faktisk skjer i butikken.

Vet du for eksempel hvor dine produkter selger best fra i din butikk? Hvor bør du plassere en ekstra pall og hvor mange plasseringer bør den ha? Hvor bør plakatene dine henge? Hvilket design selger best etc.?

Med bakgrunn i disse problemstillingene setter vi opp ulike hypoteser som vi tar med oss og tester i butikk for å kunne finne den optimale løsningen.

© 2018 BigBlue&Company
Velkommen tilbake.