Shoppersegmentering og Posisjonering.

Gjennom grundig analyse finner vi dine viktigste shopper– og kundesegmenter. Dermed er det mulig å tilby ulike kundegrupper den riktige produktmiksen, de prisene og de tilbudene de faktisk er interessert i.

Kjenn dine kunder, hva de ønsker, hva de vil og hva de faktisk gjør. Det er sjelden korrelasjon mellom intensjon og faktisk adferd. I våre adferds- og observasjonsstudier finner vi ut hva som trigger din kunde til å handle – og til å handle mer.

I alle kategorier og/eller detaljister er det to-fire drivere som motiverer kundene til produktet eller til butikken. Samtidig er det også barrierer som holder kundene unna. De merkevarene som er mest knyttet til driverne og som samtidig klarer å overkomme barrierene, er de som vokser og blir størst.

© 2018 BigBlue&Company
Velkommen tilbake.