POS-optimalisering.

Mange detaljister bruker i dag mye tid og ressurser på butikkommunikasjon. Det brukes mye tid på å produsere store mengder POS-materiell. Hvilket butikkmateriell butikkene skal kommunisere, blir i stor grad avgjort på bakgrunn av synsing, og ikke reell forbrukerinnsikt.

En god versus en dårlig plakat selger omlag mellom 15% til 50% bedre. En god plakat har en god dramaturgi samt noen spesifikke tekniske elementer som bidrar til at budskapet står ut og selger bedre enn tidligere. Den eneste måten å finne ut av om et plakatdesign selger bedre enn et annet er å teste det ut. Vi foretrekker å teste ulike design i pilotbutikker og la salgsresultatene være bestemmende for hvilket design som velges.

Med riktig plassering av kampanjeplakater og standardmateriell vil salget øke ytterligere. Her er det igjen viktig å basere beslutninger på shopperadferd. Hva ser kundene? Hvor ser kundene? Hvilke teknikker kan vi benytte for å få shopperen til å SE mer av plakater –pris og produktinformasjon?

Gjennom forberedelser, Workshop og test av POS-materiell i butikk vil man komme frem til hvilke materiell som selger mer enn det eksisterende og hvorfor!

© 2018 BigBlue&Company
Velkommen tilbake.