Porteføljeoptimalisering.

De aller fleste virksomheter har en alt for stor produktportefølje med for mange varelinjer, høyt svinn og lav rullering. En strukturert porteføljeoptimalisering frigjør kapital og sørger for et langt bedre fokus på det som er viktig for virksomheten.

De fleste av våre analyser gjøres med bakgrunn i Pareto-prinsippet og 20/80-regelen. Gjennom utallige studier ser vi ofte at 5-10% av varene utgjør så mye som 50% av omsetningen! Dykker man dypere i dette kan man finne ut hvilken pris og produktportefølje som gir størst bruttofortjeneste og således finne en god balanse mellom margin og salg.

Klarer man å finne den riktige sammensetningen av produkter vil man kunne drive mer kostnadseffektivt, lønnsomt og tidsbesparende.

© 2018 BigBlue&Company
Velkommen tilbake.