KUNDESTRØMSANALYSER

Vår partner Link Analytix benytter automatiserte målinger av kundestrøm til å vise at over 80% av kundene besøker mindre enn 25% av butikken – og at store deler av butikkarealet ikke blir benyttet av kundene.

En god kundestrømsanalyse danner et meget godt grunnlag for de fysiske forandringene som må gjennomføres i butikk for å optimalisere kundestrømmen, og således få en langt bedre utnyttelse av butikkarealet.

© 2018 BigBlue&Company
Velkommen tilbake.