Effektiv Planlegging av Bemanning for Detaljister

Som eier av et selskap, er det primære målsettingen å øke profitten. Det krever en balanse mellom ressurser, utgifter, priser i tillegg til en rekke andre faktorer som er nødvendig for å tjene mer enn man bruker. Og når du eier og opererer en butikk, vil dine ansatte spille en stor rolle for bunnlinjen.

Lønnsutgifter kan spise opp en betydelig del av budsjettet, om ikke bemanningen planlegges og administreres effektivt. Men dine medarbeidere utgjør også en kritisk komponent i kundeopplevelsen. Om man kniper på disse utgiftene, vil kundene muligens ikke motta den hjelpen de trenger med spørsmål knyttet til produkter, de må kanskje vente uakseptable lange køer for å foreta kjøp, og deres opplevelse kan føre til at de forlater butikken tomhendt. I tillegg risikerer man at de ikke ønsker å komme tilbake til butikken, eller deler deres frustrasjon til andre, som kan resultere i å redusere sjansen for fremtidige kjøp.

kundetellere

kundetellere

Planlegg ved bruk av kundeteller

Du må planlegge for å oppnå en effektiv bemanningsplan. Du trenger ikke et overskudd av ansatte i arbeid til en hver tid, da dette vil gi et unødvendig kutt i profitten. Men hvis du samtidig ønsker tilstrekkelig bemanning for å kunne håndtere besøkende kunder, krever dette nøye planlegging. Et godt utgangspunkt for planleggingsprosessen er å bruke analyse-verktøy tilpasset butikk. Du trenger å vite hvor mange kunder som kommer til butikken, til hvilke tider, hvor lenge de befinner seg i butikken og hvorvidt de foretar kjøp som et resultat av hjelp fra butikkmedarbeiderne. Eller, om de drar tomhendt hjem grunnet høyt trykk i butikken kombinert med utilstrekkelig bemanning.

Den mest effektive måten å få en slik oversikt, er å installere et kundeteller-verktøy i butikken. Dette utstyret er designet for å registrere alle som beveger seg inn og ut av butikken, og tilby kritisk innsikt som kan benyttes som grunnlag for å best mulig legge opp bemanningskabelen for din butikk. Butikkeiere bruker automatisk telleverktøy for andre grunner også, som for eksempel sikkerhet og for å være i tråd med maksimale kapasitetsbegrensninger. Men om man ønsker å finne frem til en optimal plan for de ansatte, er tellerdata en effektiv måte for å se mønstre i kundeaktivitet, knyttet opp mot ulike tidspunkter og dager. I tillegg kan utstyret benyttes for å se hvordan ulike tiltak påvirker butikkens trafikk.

 

Optimaliser ressursbruk i henhold til kundetrafikk

Sluttresultatet er ikke kun begrenset til bedre planlegging for bemanning og dermed kutte overflødige lønnskostnader, men kan også bidra til å finne effektive måter til å øke trafikk og salg. Butikker trenger å ha tilstrekkelige ansatte på jobb. Det er ikke nøyaktig vitenskap, men bruk riktig software og hardware vil gi deg informasjonen du trenger for å fatte en lønnsom beslutning rundt bemanning og spare penger på medarbeidere der det er mulig.

Trenger din bedrift en god kundetellere?

0
Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

© 2018 BigBlue&Company
Velkommen tilbake.