Anvendelse av eyetracking i moderne markedsundersøkelser

 

  Eyetracking

Hva har Facebook, Google, Unilever, profesjonelle idrettsutøvere, Orkla, Audi, forskere innen autisme, Apple og flygeledere til felles? De bruker alle eyetracking som et verktøy for å innhente mer data som hjelper dem å bli enda bedre innen sitt felt.

Eyetracking som metode er på ingen måte noe nytt. Enkelte former for eyetracking daterer tilbake til 1800-tallet, mens moderne eyetracking slik vi kjenner det i dag ble utviklet allerede i 1970. Eyetracking har imidlertid lenge vært reservert for akademiske miljøer og blitt benyttet som et middel for forskningsstudier, grunnet høye kostnader og høy grad av kompleksitet i analysering av data. I dag derimot er situasjonen en annen og både innhenting og analyse av dataen kan gjøres raskere, med høyere presisjon og til lavere kostnader. I 2017 så man for alvor hvordan bedrifter omfavnet eyetracking som et enkelt verktøy for kostnadseffektive og objektive svar på sine mange spørsmål relatert til hvordan de kan forbedre sitt produkt og markedskommunikasjon mot forbrukere.

Hvorfor Eyetracking er den viktigste trackingen du gjør

Mennesker mottar hele 83% av all informasjon gjennom øynene. Synssansen er derfor den viktigste sansen for å gi forbrukeren informasjonen han/hun trenger for å foreta kjøpsbeslutningen i butikk. En av de virkelig store fordelene man oppnår gjennom eyetracking-research er et objektivt og valid datagrunnlag.

Øynene lyver ikke; Eyetracking viser hva respondentene ser og, kanskje enda viktigere, hva de ikke ser. Innsikt om hva forbrukere ikke ser kan drepe enhver diskusjon om markedskommunikasjon. Selv det mest kreative og geniale budskapet til markedsførere vil ikke ha noen effekt om ikke forbrukere observerer dette. Dette gjelder alt fra reklamesnutter på tv eller youtube til plakatmateriell i butikk. At budskapet blir sett og tolket er en forutsetning for å kunne påvirke forbrukers kjøpsbeslutning. Tilsvarende gjelder produkters synlighet i butikk. Blir ikke produktet sett, blir det heller ikke kjøpt. Dette er trolig én av grunnene til at mange innovasjoner i norsk dagligvare ikke lykkes – de blir ikke sett av forbruker i butikk og mange forbrukere ender derfor opp med å aldri teste ut produktet. Innsikt om hva forbruker faktisk observerer er derfor essensielt i dagens markedsføring.

Eyetracking legger grunnlaget for dagens markedsføring

Når man vet hvordan man skal posisjonere seg for å bli sett, blir det enklere å utarbeide effektive markedsføringskampanjer. Eyetracking er derfor et glimrende utgangspunkt for utarbeidelse av butikkommunikasjon eller lansering av et nytt produkt. Uavhengig av hva man ønsker å promotere, starter det med å forstå hva som fanger blikket og oppmerksomheten til forbruker. Med stadig flere kommunikasjonskanaler svømmer folk flest i et hav av impulser og flere hundre forskjellige budskap daglig. De bedriftene som klarer å tilegne seg relevant innsikt om hvordan forbrukere observerer og tolker budskapet sitt, er trolig også de som vil lykkes i 2018.

 

Les mer her: Vil du lære mer om hvordan BigBlue&Company gjennomfører eyetracking?

Eller ta kontakt!

Telefon: +47 926 01 222

E-mail: post@bigbluecompany.no

 

 

 

0
Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

© 2018 BigBlue&Company
Velkommen tilbake.