Etablering av høy kvalitet på avkastningen på dine investeringer

Avkastning på investering, kjent som “ROI” er essensielt for de aller fleste bransjer, herunder også detaljhandel. Penger er som regel en knapp ressurs, og om du har bestemt deg for å bruke penger fra budsjettet er det naturligvis ønskelig at du oppnår en avkastning som overstiger den opprinnelige investeringen. Enkelte utgifter, som eksempelvis kontorrekvisita, har ingen merkbar avkastning. Disse utgiftene faller under den nødvendige kategorien ”kostnaden ved å gjøre business”. Om du derimot investerer penger på markedsføring for butikken din, er det under målsettingen at det bidrar til økt avkastning gjennom høyere trafikk og konverteringsrate. For å kunne vurdere resultatet av slike tiltak, er det derfor nødvendig å måle trafikk, salg og andre relevante parametere. Bruk av videoanalyse og telleverktøy vil bidra til å samle nødvendig data når du arbeider mot å optimalisere avkastningen på investeringene på bestemte kostnader.

 

 

Avkastning på investering

Avkastning på investering.

Mål effekten av markedstiltak med hensikt å øke kundetrafikk og salg

Ved første øyekast ser kanskje ikke korrelasjonen mellom å bruke penger, ”tracking” og salg. Men å ha oversikt over trafikkflyten i butikken din og knytte dette opp mot markedsføring og salgsdata kan definitivt utgjøre en svært gunstig rolle i å vurdere effekten av tiltak i butikk. Informasjonen man samler inn gjennom kundetellere åpner opp for verdifull innsikt rundt hvilke tiltak som fungerer, og hvilke som ikke gjør det. Videre vil dette gi et godt grunnlag til å planlegge for fremtidig kampanjer og øvrig butikkaktivitet. Å sikre en høy-kvalitets avkastning på investeringer krever ”back-end data”-analyse. Samtidig vil kundetellere spille en avgjørende rolle i å samle inn nødvendig kundeinnsikt.

Anta at du bruker en andel av budsjettet på en markedskampanje for å gjøre kunder oppmerksomme på at butikken din skal ha salg. Bruk av reklame i både print, radio, TV og internett blir en betydelig utgiftspost. Om man benytter seg av automatiske kundetellere i din butikk, kan man derimot avgjøre om markedsføringstiltakene har en tilstrekkelig effekt. Du kan videre se hvordan relevant data henger sammen med salg i den aktuelle perioden: Om man øker trafikk, men ikke salg, indikerer det at markedsføringen har vært effektiv til å trekke kunder til butikken – men at det derimot er aspekter i selve butikken som hindrer kundene i å foreta kjøp. Du kan også bruke denne innsikten til å sammenligne markedsføringstiltak i forhold til andre markedsaktiviteter. Hva om du bare bruker en liten andel av pengene ved å heller sette opp en salgsplakat i butikkvinduene: Vil du da få tilsvarende økt trafikk, med langt mindre ressurser?

Å ha denne typen innsikt tilgjengelig kan ikke bare hjelpe deg når det kommer til å forstå resultatet av bestemte markedstiltak. Denne kunnskapen vil bidra til å planlegge mer effektive tiltak for fremtiden, da man kan luke ut mindre lukrative tiltak og heller fokusere på markedsaktiviteter som gir best avkastning på investeringer.

Når man kombinerer kundetellere med markedsføringstiltak og salgsdata vil man ha muligheten til å fastslå hvorvidt disse tiltakene kan kvalifiseres som enten en suksess eller ikke, og dermed være et viktig hjelpemiddel til å etablere høy-kvalitets avkastning på investeringer i fremtiden.

 

0
Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

© 2018 BigBlue&Company
Velkommen tilbake.